הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' אזרן אביגיל
avigaila@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר אילוז רון
rona@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
רו"ח אמיר אורן
052-6002911
orena@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח אסרף רוני
0522-631164
ronniea@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
עו"ד בן חיים יצחק
054-4420224
itzhakb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח בני שלומי
shlomyb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' ברונשטיין אנטולי
anatolyb@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' ג'באלי סירחאן סבאא
sabaaj@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר דב משה
0523445004
moshed@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
עו"ד חכם יוסי
04-8730230
yossih@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח חנוכה גל
galha@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר טוהר גלעד
0528331557
giladt@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
מר יוסף אבי
avij@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר ימין אביחי
avihayy@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' כהן גיל
6423569
gilc@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' כהן נטע
netac@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
דר' כוכבי יצחק
0544423470
yitzhakk@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח לוי אבי
050-6222397
avile@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח מימרן שלום
shalomm@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר מן אלחנדרו דייגו
alejandrom@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' מעלוף נרדין
nardeenm@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח ניזרד שמעון
shimonn@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סולטניק מאיה
mayasu@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' סיניצקי מרינה
0523853136
marinas@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' עזרא גלית
galite@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
רו"ח פטל -רייך יפעת
ifatp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' פרלה עינב
0523481147
einavp@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
דר' רויטמן-דוקוב יעל
077-7654393 נייד 0528743888
yaeld@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' שפירא איריס
irissh@yvc.ac.il
למידע נוסף