הגדלה של התמונה בצורה צפה
גב' אבישר אירית
0544222786
irita@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' גולדסמיט אביב עדן
edeng@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר זולוטוב יובל
yuvalz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר זרחיה עומר
omerz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר זרחיה רואי
roeiz@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר חדוותי לילך
lilachh@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
גב' יגיל- לאופר מעין
maayany@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
מר ישראל שרון
sharoni@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר כהן עמי
amic@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר לויטוס גיל
gill@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
ד"ר נובק- קוצר הילה
hillan@yvc.ac.il
למידע נוסף
 
 
------------------------------------------------------------------
 
 
הגדלה של התמונה בצורה צפה
ד"ר שמיר מיכל
michals@yvc.ac.il
למידע נוסף