User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
מכינה 30 פלוס קיץ ערב תשפ''ג 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה קדם אקדמית סתיו תשפ''ד 390.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון חורף תשפ"ד 400.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני חורף תשפ"ד 410.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה