רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
מכינה קדם אקדמית סתיו תשפ''א 390  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר ראשון חורף תשפ"א 400  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר שני חורף תשפ"א 410  עברית  מעבר לטופס הרשמה